Kurumun misyonu, vizyonu ve temel ilkeleri doğrultusunda Bilgi Güvenliğine büyük önem veren Noktapak Paketleme ve Ambalaj Çözümleri alanındaki gereksinimleri uygulayarak aşağıdaki hususları taahhüt eder;

• Satışını yaptığını ürünlere yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak,
• Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak,
• Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirliklerinin ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ nin, sürekli iyileştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır.

Bilgi Güvenliğinin kurulması ve yürütülmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Komitesi kurulmuştur.BGYK adına tüm duyurularımız mail ortamında info@noktapak.com adresinden yapılacak olup, mail sistemini kullanan tüm tarafların bu adresten gelen duyuruları öncelikle dikkate almasını beklemekteyiz.

Noktapak Paketleme ve Ambalaj Çözümleri insana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu sosyal sorumluluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika çalışanlarının kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri oluşturmayı taahhüt eder.